Tổng hợp kích thước thiết kế tối ưu cho các mạng xã hội năm 2020

Chia sẻ bởi tramtainguyen
Đã xuất bản: Cập nhật lần cuối vào 0 💬 257

Phong cảnh có phải là định dạng hình ảnh tốt hơn hình ảnh vuông không? Hay thay vào đó bạn nên chọn một hình ảnh dọc? Hãy sắp xếp tất cả các nghi ngờ của bạn trong hướng dẫn nhanh chóng và toàn diện này về kích thước hình ảnh được đề xuất trên Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest và Tik Tok.

Dưới đây là kích thước hình ảnh lý tưởng để sử dụng trên mạng xã hội vào năm 2020:

Kích thước hình ảnh Facebook đề xuất cho năm 2020

 • Kích thước ảnh đại diện Facebook: 180 x 180
 • Kích thước ảnh bìa Facebook: 820 x 462
 • Kích thước ảnh liên kết Facebook: 1200 x 630
 • Kích thước bài đăng hình ảnh trên Facebook: 1200 x 630
 • Kích thước hình ảnh sự kiện trên Facebook: 1920 x 1080
 • Kích thước video Facebook: 1280 x 720
 • Thời lượng video Facebook tối đa: 240 phút
 • Kích thước quảng cáo Facebook: 1200 x 628
 • Kích thước quảng cáo video trên Facebook: 1280 x 720
 • Kích thước quảng cáo Facebook Story: 1080 x 1920
 • Kích thước ảnh bìa nhóm Facebook: 1640 x 922
 • Kích thước quảng cáo hình ảnh Facebook Messenger: 1200 x 628

Mẹo chuyên nghiệp:  

Khoảng thời gian chú ý của khán giả trên mạng xã hội cực kỳ ngắn, vì vậy hãy cố gắng giữ các video trên Facebook càng ngắn càng tốt. Mặc dù thời lượng video tối đa là 240 phút, nhưng Facebook khuyên bạn nên giữ chúng ngắn nhất là 15 giây. 

Kích thước hình ảnh Instagram được đề xuất cho năm 2020

Kích thước hình ảnh Instagram được đề xuất cho năm 2020
 • ích thước ảnh hồ sơ Instagram: 110 x 110
 • Kích thước ảnh trên Instagram: 1080 x 1080 (vuông), 1080 x 566 (ngang), 1080 x 1350 (dọc)
 • Kích thước Câu chuyện trên Instagram: 1080 x 1920
 • Kích thước video Instagram tối thiểu: 600 x 600 (vuông), 600 x 315 (ngang), 600 x 750 (dọc), 600 x 700 (Kích thước video băng chuyền)
 • Thời lượng video Instagram tối đa: 60 giây
 • Kích thước quảng cáo hình ảnh Instagram tối thiểu: rộng 500 pixel
 • Hình thu nhỏ ảnh trên Instagram: 161 x 161
 • Kích thước quảng cáo Instagram: 1080 x 566 pixel (ngang), 1080 x 1080 pixel (vuông)
 • Kích thước video Instagram IGTV: 1080 x 1920

Kích thước hình ảnh Twitter được đề xuất cho năm 2020

Kích thước hình ảnh Twitter được đề xuất cho năm 2020
 • Kích thước ảnh hồ sơ Twitter: 400 x 400
 • Kích thước tiêu đề Twitter: 1500 x 500
 • Kích thước hình ảnh bài đăng Twitter: 1024 x 512
 • Kích thước hình ảnh thẻ Twitter: 1200 x 628
 • Kích thước video Twitter: 720 x 720 (vuông), 1280 x 720 (ngang), 720 x 1280 (dọc)
 • Thời lượng video Twitter tối đa: 140 giây
 • Kích thước quảng cáo Twitter (hình ảnh): 800 x 428
 • Kích thước quảng cáo Twitter (video): 720 x 720 (vuông), 1280 x 720 (ngang), 720 x 1280 (dọc)

Kích thước hình ảnh LinkedIn được đề xuất cho năm 2020

Kích thước hình ảnh LinkedIn được đề xuất cho năm 2020

Trang công ty:

 • Kích thước logo công ty LinkedIn: 300 x 300
 • Kích thước ảnh bìa LinkedIn: 1536 x 768
 • Kích thước Quảng cáo động LinkedIn: 100 x 100 (logo công ty)
 • Kích thước hình ảnh Nội dung được Tài trợ của LinkedIn: 1200 x 627
 • Kích thước hình ảnh LinkedIn Hero: 1128 x 376
 • Hình ảnh Biểu ngữ Doanh nghiệp LinkedIn: 646 x 220

Trang cá nhân:

 • Kích thước ảnh hồ sơ LinkedIn: 400 x 400
 • Kích thước ảnh nền LinkedIn: 1584 x 396
 • Kích thước hình ảnh bài đăng trên LinkedIn: 1200 x 1200 (máy tính để bàn) 1200 x 628 (thiết bị di động)
 • Kích thước bài đăng liên kết LinkedIn: 1200 x 628
 • Kích thước video LinkedIn: 256 x 144 (tối thiểu) đến 4096 x 2304 (tối đa)
 • Thời lượng video LinkedIn tối đa: 10 phút

Kích thước hình ảnh Youtube được đề xuất cho năm 2020

Kích thước hình ảnh Youtube được đề xuất cho năm 2020
 • Ảnh bìa kênh YouTube: 2560 x 1440 pixel (máy tính để bàn) và 1546 x 423 pixel (điện thoại thông minh)
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh trên YouTube: 300 x 250
 • Quảng cáo lớp phủ trên YouTube: 480 x 60
 • Quảng cáo biểu ngữ đồng hành trên YouTube: 300 x 250 pixel
 • Thời lượng quảng cáo video có thể bỏ qua trên YouTube: 6 – 20 giây
 • Thời lượng quảng cáo video không thể bỏ qua trên YouTube: 12 giây đến 3 phút (khuyến nghị 30 giây)
 • Thời lượng quảng cáo video đệm trên YouTube: 6 giây
 • Video chuẩn của YouTube: 1280 x 760 pixels

Kích thước hình ảnh Pinterest đề xuất cho năm 2020

Kích thước hình ảnh Pinterest đề xuất cho năm 2020
 • Ảnh hồ sơ Pinterest: 165 x 165
 • Hình ảnh hiển thị trên bảng Pinterest: 222 x 150
 • Kích thước ghim chuẩn của Pinterest: Hình ảnh dọc 1000 x 1500
 • Pinterest Thông số kỹ thuật video: hình vuông (1: 1) hoặc dọc (2: 3, 9:16) Độ dài: Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút
 • Video quảng cáo trên Pinterest: hình vuông (1: 1) hoặc màn hình rộng (16: 9) Độ dài: Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút
 • Băng chuyền quảng cáo trên Pinterest: 2-5 hình ảnh trên mỗi băng chuyền, tỷ lệ khung hình: 1: 1 hoặc 2: 3

Kích thước hình ảnh Tik Tok được đề xuất cho năm 2020

Kích thước hình ảnh tiktok
được đề xuất cho năm 2020
 • Độ dài video Tik Tok: 1080 x 1920, khuyến nghị tối đa 15 giây.
 • Ảnh hồ sơ Tik Tok 200 x 200

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment