Miễn phí 50 banner quảng cáo dành cho Facebook và Instagram

Chia sẻ bởi tramtainguyen
Đã xuất bản: Cập nhật lần cuối vào 0 💬 198

Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của bạn với bộ thiết kế tuyệt vời này. Những hình ảnh này được thiết kế để đáp ứng các thông số kỹ thuật của Facebook và Instagram, ít hơn 20% văn bản lớp phủ. 100 psd mẫu biểu ngữ chất lượng tuyệt vời (50 Kiểu dáng x 2 Kích thước, 1200 × 627 và 1200 × 1200 mỗi mẫu) sẵn sàng cho dịch vụ, bán hàng, sản phẩm, chiến dịch của bạn. Mỗi tệp PSD được phân lớp và tổ chức đầy đủ. Gói này cũng chứa tệp trợ giúp & PSD có thể chỉnh sửa.

*Link đang lỗi… Chúng tôi đang cố gắng khắc phục nó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment